Mercedes CLA Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
236 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Mijn dealer gaat dit niet graag horen, maar ik twijfel enorm aan de bestelde originele AMG velgen 794.
Die multispaaks zwart gelakte AMG velgen zie ik ook zeer graag maar ik denk dat het er iets over is, of niet?
Het lijkt ook op de foto's alsof de CLA met die multispaaks velgen een iets bredere spoorbreedte heeft.
Zie ik dit nu verkeerd?
 

·
Registered
Joined
·
155 Posts
Ik hou wel van breed :) Het enige wat ik minder vind aan de multi-spaaks is dat ze klein lijken op de auto. Op deze grootte heb je eigenlijk 19 inch nodig.

De 5 enkel spaaks lijken groter(is altijd zo met bepaalde velgen). Ik heb ook hierom een 5 spaaks velg uitgekozen.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top