Mercedes CLA Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hej, jag heter Janne och bor i Stockholm, Sverige.
Jag är gift och fyller snart 60 år. Idag kör jag Audi A3, 2012 men till våren 2014 ska jag få min CLA 200 automat, kolsvart med edition one utförandet och en hel del trevliga tillägg.
Av en slump hittade jag det här forumet - jättekul -: Clacw:: Clacb:
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top