Mercedes CLA Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
85 Posts
Van binnenuit klinkt hij mooi. (fijn geluid, geen doffe dieselstoof)
Achteraan de uitlaat weet ik niet.. dan moet ik namelijk iemand anders aan het stuur zetten :disappointed: lol
 

·
Registered
Joined
·
43 Posts
Ik vraag het mij ook af. Ik heb ook de CDI 200 besteld. Ik heb het al eens opgezocht op internet. Maar nog niet gevonden. Zal blij zijn als ik het hoor als hij op mijn oprit staat.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top