Mercedes CLA Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
236 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Aangezien ik pas belangstelling in MB gekregen heb met het uitbrengen van de CLA zit ik met een kwaliteitsvraag.
Hoe zullen de zetels de tijd weerstaan op gebied van slijtage, kleurverschil, enz... ?
Zijn er andere modellen die uitgerust werden met die alcantara stof en zijn daar klachten over?
Mocht de kwaliteit bedenkelijk zijn dan overweeg ik om de lederen "red cut" zetels te bestellen.
Enkel de vrouw doet mij twijfelen want zij ziet die rode schijn niet zo graag in de zetels...
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top