Mercedes CLA Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

· Registered
Joined
·
67 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Tip: In het hoofdkantoor kan je ook CLA's bekijken. Meerdere kleuren en samenstellingen.

Je kan er ook testritten doen, bv meerdere uren alleen rijden. (wel afspraak maken in je eigen garage!!)

Zo heb ik al gereden in februari terwijl die zogezegd nog niet in de showroom stond.

Daar stond ook een A klasse AMG in mat grijs.Meer info en locatie: Mercedes-Benz | Fascination Center (bezoeken mag altijd, testritten in je eigen garage vastleggen)
 

· Registered
Joined
·
236 Posts
Tip: In het hoofdkantoor kan je ook CLA's bekijken. Meerdere kleuren en samenstellingen.

Je kan er ook testritten doen, bv meerdere uren alleen rijden. (wel afspraak maken in je eigen garage!!)

Zo heb ik al gereden in februari terwijl die zogezegd nog niet in de showroom stond.

Daar stond ook een A klasse AMG in mat grijs.Meer info en locatie: Mercedes-Benz | Fascination Center (bezoeken mag altijd, testritten in je eigen garage vastleggen)
Als die polar grijze op de voorgrond een 250 is dan wil ik die wel...
 

· Registered
Joined
·
5 Posts
Hebben ze misschien ook een Patagonia rode CLA staan ? In Nederland is er helaas geen te vinden.
Neen, die is pas beschikbaar in het vierde kwartaal 2013 (onder voorbehoud): toen ik mijn CLA 220CDI bestelde vorige week, zou die pas einde februari 2014 kunnen geleverd worden in Patagonië-rood (Designo-kleur duurt 4-6 weken langer); alle andere kleuren konden half juli 2013 geleverd worden. Dus is het een berggrijze geworden...
Mijn absolute voorkeur is een zuidzeeblauwe (kleur van de A-Klasse) Land vehicle Vehicle Car Automotive design Mid-size car
, maar die bestaat (nog) niet...:sad:
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top