Mercedes CLA Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
5 Posts
Hebben ze misschien ook een Patagonia rode CLA staan ? In Nederland is er helaas geen te vinden.
Neen, die is pas beschikbaar in het vierde kwartaal 2013 (onder voorbehoud): toen ik mijn CLA 220CDI bestelde vorige week, zou die pas einde februari 2014 kunnen geleverd worden in Patagonië-rood (Designo-kleur duurt 4-6 weken langer); alle andere kleuren konden half juli 2013 geleverd worden. Dus is het een berggrijze geworden...
Mijn absolute voorkeur is een zuidzeeblauwe (kleur van de A-Klasse) Land vehicle Vehicle Car Automotive design Mid-size car
, maar die bestaat (nog) niet...:sad:
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top