Mercedes CLA Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
236 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Na lang zoeken op allerlei sites stel ik hier dan maar eens de vraag...
Is er een verschil tussen de uitlaat (demper) van een AMG-line en de andere modellen zoals bvb de Urban?
De AMG-line wordt verkocht als de sportieve jongen, dus denk ik dat daar ook een sportiever geluid bijhoort... Of niet?
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top